searchicon

کپی شد

سید حسن مدرس از نگاه میرزای شیرازی

مرحوم آیت الله العظمی میرزا محمد حسن شیرازی (متوفای ۱۳۱۲ق)، از بزرگان شیعه و مراجع تقلید و صادر کننده فتوای معروف تحریم تنباکو است. حرکت او آغازی برای نهضت های صد ساله اخیر ایران بود. وی هنگامی که در نجف با شهید مدرس ملاقات داشت و آن شهید از حوزه درسی میرزا بهره مند گردید، درباره مدرس چنین فرمود: «این اولاد رسول الله، پاکدامنی اجدادش را دارا است و در هوش و فراست، گاهی من را به تعجّب می افکند. در مدتی بسیار کوتاه از همدرس هایش جلو زده و در منطق، فقه و اصول سرآمد همه یارانش می باشد و قوه قضاوت او در حد کمال و نهایت درستکاری و تقوا است». [1]