searchicon

کپی شد

سلام کردن به زنان در روایت

در اسلام به سلام کردن بسیار سفارش شده و در روایات آمده‌ است که پیامبر اسلام (ص) همواره در سلام کردن از دیگران پیشی می گرفته است.

در مورد سلام کردن به زنان، روایتی از نحوه عملکرد پیامبر اسلام (ص) و امیر المؤمنین (ع) در این خصوص نقل شده که به شرح زیر می باشد:

رسول خدا به زنان سلام می کرد و جواب سلام ایشان را می دادند، حضرت علی (ع) هم بر زنان سلام می کرد ولی کراهت داشت که بر زنان جوان سلام نماید، و می فرمود: : مى‏ترسم آهنگ صداى آنها در من اثر كند و این کار ضررش برای من بیش از ثواب آن باشد.[1]

این که چرا امام علی (ع) به زنان جوان سلام نمی کرد، اولاً: دلیلش را خود حضرت در ادامه حدیث بیان می کند، و آن این که ممکن است صدای نازک زنان جوان، موجب وسوسه در نفس شود، و آثار منفی آن بیشتر از ثوابی باشد که در سلام کردن به دست می آید. ثانیاً: تفاوت سیره امام علی (ع) با پیامبر (ص) شاید به جهت تفاوت سن آن حضرت و جوان بودنش نسبت به پیامبر (ص) باشد. ثالثاً: ممکن است این تفاوت سیره به خاطر عرف آن زمان باشد؛ یعنی عرف جامعه نمی پسندید که یک مرد جوان به زن جوان نامحرم سلام کند. چنان که امروزه در بعضی از جاها نیز این گونه است؛ به این معنا که چنین چیزی مرسوم نیست که یک مرد جوان به زن جوان نامحرم سلام کند. در سنین پیری چون احتمال هرگونه چشم داشتی منتفی است؛ لذا سلام کردن به زنان مسن اشکال ندارد. وانگهی آنچه را که در جامعۀ ما (ایران) مرسوم است؛ این است که زنان به مردان سلام می کنند حتی زنان مسن به مردان جوان تر از خود.


[1] کلینی، کافی، ج 2، ص 648، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1365ش.