searchicon

کپی شد

سرقت از غیر مسلمان

سرقت یک عمل مذموم و ناپسند است که در دین اسلام یکی از گناهان کبیره شمرده می شود .این عمل ناپسند فرق نمی کند در چه زمانی و در چه مکانی اتفاق بیفتد حال این سؤال مطرح می شود که آیا در کشورهای غیر اسلامی در زمان جنگ یا هر زمان دیگری می شود از افراد کافر چیزی را سرقت کرد یا نه؟

به این سؤال از سوی برخی از دفاتر مراجع عظام پاسخ داده شده است که در زیر بدان اشاره می شود:

آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) در مورد سرقت از غیرمسلمانان می فرمایند تصاحب و غصب اموال غیر مسلمان در ممالک غیر اسلامی اگر در حال جنگ با مسلمین نباشند جایز نیست و اگر در حال جنگ با مسلمین باشند، بهتر است مسلمانان چنین کاری انجام ندهند.[1]

همچنین آیت الله فاضل لنکرانی(ره)می فرمایند: اگر کفار با مسلمانان در حال جنگ باشند مانعی ندارد ولی در غیر حال جنگ جایز نیست و در حال صلح اموال آنها نیز محترم است.

آیت الله العظمی بهجت (ره) :

جایز نیست مادامی که مال آن ها به هدنه[2] محترم باشد مگر در زمان جنگ که با اجازه خصوصی از حاکم شرع یا اعلان عمومی او مانعی ندارد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی) :

با توجه به عوارض منفی که این کار دارد و باعث وهن اسلام و مسلمین می شود جایز نیست.


[1] پاسخ شفاهی از دفتر آیت الله، خامنه ای (ایده الله).

[2] صلح