searchicon

کپی شد

سایر امام زادگان قم

از میان امام­زادگان زیادی که در قم و حومه آن مدفون می باشند، فقط به تعدادی از آنان اشاره می کنیم:

1- شاه­زاده احمد قاسم (در محله دروازه قلعه)

2- شاه­زاده جمال الدين (در ابتدای جاده اراک)

3- امام­زاده هادى و مهدى (واقع در قريه جمكران)

4- شاه­زاده احمد (معروف به امام­زاده خاكفرج )

5- امام­زاده على بن جعفر (محله دربهشت، بيرون دروازه كاشان)

6- شاه­زاده ابراهيم و گنبد سبز (محله دربهشت، بيرون دروازه كاشان)

7- امام­زاده ابراهيم و شاه محمد (واقع در بخش 2 قم، پشت راه آهن خط تهران )

8- امام­زاده شاه جعفر (در نزديكى شاه ابراهيم )

9- شاه­زاده سيد على (بلوار 15 خرداد، میدان نوبهار)

10- شاه­زاده احمد (در نزديكى شاه­زاده سيد على )

11- چهار امام­زاده شامل: شاه­زادگان حسن، حسين، ابراهيم، جعفر از فرزندان امام زين العابدين (در نزديكى شاه­زاده احمد)
12- شاه­زاده طيب و طاهر (واقع در شش كيلومترى جاده سراجه  به طرف حاجی آباد)

13- امام­زاده شاه جعفر غريب (در نزديكى مسجد جمكران )

14- امام­زاده شاه جمال (نزديک شاه جعفر غريب اول جمکران)

15- شاه­زاده حمزه (در خيابان آذر، محله اى به همين نام)

16- شاه­زاده زيد(در نزديكی شاه­زاده حمزه، واقع در خيابان آذر)

17- امام­زاده شاه اسماعيل (در روستاى شاه اسماعيل بعد از کهک)

18- امام­زاده اسحاق (بالاى قريه ميم بعد از کهک)

19- امام­زاده فاضل (در روستاى بيدهند بعد از کهک)

20- امام­زاده محسن (در روستاى قبادبزن بعد از کهک)

21- امام­زاده سكينه خاتون (در روستاى قاسم آباد بعد از کهک)

22- شاه­زاده هادى (در روستاى وشنوه بعد از کهک)[1]

23- امام ­زاده نور علی (در روستاى كرمجگان بعد از کهک)[2]

[1] . آوردى، حسين، ديدنى هاى قم ، ص 22.

[2] . برگرفته از سایت غدیر.