searchicon

کپی شد

زن و کار در بیرون منزل

در مورد این که آیا اساسا بانوان؛ چه مجرد و چه متأهل؛ از لحاظ شرعی می توانند در بیرون منزل کار نمایند، باید گفت که در دین اسلام منعی در این زمینه وارد نشده است. به عنوان نمونه می دانیم که حضرت خدیجه(س)، همسر گرامی پیامبر(ص) اموالی داشته و با آن تجارت می نموده است و بعد از بعثت نیز با اموال خود نقش مهمی در گسترش اسلام داشته به گونه ای که پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: هیچ سرمایه ای به اندازه اموالی که خدیجه در اختیارم قرار داد به من سود نرسانید.[1]

آنچه که در مورد حضور بانوان در جامعه مهم است، رعایت موازین شرعی و عفاف بوده و با در نظر داشتن دقیق این موارد، آنها می توانند همانند مردان در جامعه حضور داشته باشند.

امامان ما بانوان را از حضور در خیابان ها منع نمی نمایند، بلکه تنها به آنها توصیه می نمایند که ترجیحا از کناره های خیابان عبور نموده و از آمدن به وسط آن (که طبعا توجه بیشتری را به خود جلب می نماید) خودداری نمایند.[2]

در ابتدای اسلام نیز صحنه هایی از این حضور، حتی در میادین جنگ که کاری اصولا مردانه است به چشم می خورد.[3]

بنابر این نمی توان کار در بیرون منزل را برای بانوان عملی ناشایست دانسته و به این دلیل از آن خودداری ورزید، چون چه بسا کارهایی که بانوان توانایی بهتری در انجام آن دارند.[4]


[1]– مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، 1404 ه – ق، ج 19، ص 63 .

[2]– شیخ صدوق، محمد بن علی بن حسین، من لا یحضره الفقیه، انتشارات جامعة مدرسین، قم، 1413 ه- ق، ج3، ص 561 .

[3]– در این رابطه می توان از بانویی به نام نسیبه که در جنگ احد همراه پیامبر(ص) بود و به درمان مجروحین می پرداخت، نام برد . ر . ک : مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج 20 ، ص 52 .

[4] اقتباس از سوال1968