searchicon

کپی شد

زمان وقوع رجعت

روایاتی در این خصوص وارد شده است که رجعت با اندك فاصله بعد از ظهور ولي عصر (عج) و پيش از شهادت آن حضرت و بر پا شدن قيامت واقع خواهد شد.

امام صادق (ع) در این باره می فرمایند: “چون زمان قیام  قائم (عج) فرا رسد در ماه جمادی الآخر و ده روز از ماه رجب چنان بارانی ببارد که مردم مانند آن را ندیده باشند، سپس خداوند به سبب آن باران گوشت و استخوان مؤمنان را در قبرهایشان برویاند، گویی آنان را می نگرم که از طرف جهینه[1] می آیند و گرد و غبار موهایشان را می تکانند”.[2]

نکتۀ پایانی این که بر اساس روایات اولین رجعت کننده حضرت سيدالشهدا (ع) است. از خود آن امام (ع) این چنین نقل شده: “من نخستین کسی هستم که زمین شکاف می خورد و از آن بیرون می آیم و این همزمان است با رجعت امیرالمؤمنین (ع) و قیام قائم ما(عج)”.[3]

به همین مضمون روایتی از امام صادق (ع) نقل شده که می فرماید: “نخستین کسی که به دنیا بر می گردد، حسین ابن علی (ع) است، او چندان فرمانروایی می کند که بر اثر پیری، ابروانش بر روی چشمانش فرو می افتد”.[4]


[1] جهینه : نام محلی است دور ازمدینه و اسم قبیله ای به همین نام است. مجمع البحرین ج 6 ص 230.

[2] میزان الحکمه حدیث شماره 6928.

[3] میزان الحکمه حدیث شماره 6937.

[4] میزان الحکمه حدیث شماره 6935.