searchicon

کپی شد

راه ایمان به خدا

یکی از مباحثی که در آموزه های دینی بر آن تأکید شده است، تقویت ایمان است و در همین رابطه برخی علاقمند هستند بدانند چگونه باید به خدا ایمان بیاورند و ایمانشان را قوی کنند.

در توضیح این گونه مطالب، باید گفت که: این که فردی علاقمند است، ایمانش محکم و عمیق باشد، سرمایه بسیار خوبی است که باید از آن، حداکثر استفاده را بکند و با شناخت و آگاهی، ایمان خود را قوی سازد.

چنین فردی برای شناخت واقعی خداوند راه زیادی در پیش ندارد، زیرا خداوند می فرماید: ” ما از رگ گردن به شما نزدیک تریم.”[1] و پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرمایند: “کسی که خود را بشناسد خدا را خواهد شناخت.”[2] براین اساس، کافی است انسان کمی با خود خلوت کرده و در باره وجود و ضعف ها و نیازهای خود تفکر کند که روزی در این جهان نبود و او را به این جا آوردند و نیازهای او را برآورده کردند و در هر لحظه نیازش را به هوا و همچنین آب و غذا و … به یاد آرد، که  خود نمی تواند هیچ کدام آنها را فراهم نماید، حتی نمی تواند یک مولکول هوا بسازد! این چه کسی است که نیازهای او را بر آورده می سازد؟ همچنین اگر اندکی در باره فانی بودن جهان و موجودات آن اندیشه کند، پی خواهد برد که جهان و هر آنچه در آن است همگی موجوداتی ضعیف، ناتوان، موقت و محکوم به مرگ و خروج از این جهان هستند و همه این موجودات نیازمند خالق و مدبری هستند که وجودش دائمی و همیشگی و غنی باشد تا نیازهای آنان را برآورده سازد.

آری اگر انسان اندکی به زیبایی هایی که در جهان اطراف اوست بیندیشد و متوجه شود که آنها به خودی خود پدید نیامده اند و نیاز به آفریدگار توانایی دارند، وجود خدا را با تمام وجود خود درک خواهد کرد.

راستی کیست که در مشکلات و سختی ها یار و مددکار ما است؟ کیست که در هنگام ناامیدی و یأس از تمام قدرت ها و نیرو ها در امید را به روی انسان بی پناه می گشاید و او را یاری می کند؟ مردی خدمت امام صادق رسید و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا مرا به سوی خدا راهنمایی کن. حضرت پرسیدند: آیا سوار کشتی شده ای؟ مرد گفت: آری! حضرت فرمود: آیا پیش آمده که کشتی شما در دریا بشکند و هیچ وسیله نجاتی که تو را نجات دهد در دسترس نداشته باشی؟ مرد گفت :آری. حضرت فرمود: آیا در آن هنگام، قلب تو متوجه قدرتی که بتواند تو را نجات دهد نشد؟ مرد گفت: آری! حضرت فرمود: آن قدرتی که ناخودآگاه قلب تو متوجه او و توانایی او شد خداوندی است که در هنگامی که هیچ نجات دهنده ای برای خود نمی بینی قادر است تو را نجات بخشد.! [3]

آری اگر انسان تعلقات دنیایی را کنار بگذارد و از قدرت ها مادی و دنیایی قطع امید کند، خیلی زود متوجه خدا و مهربانی و قدرت و عظمت او خواهد شد.

ممکن است با مطالعه کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده است، هرچه بیشتر با خدا آشنا شده و ایمان خود را قوی تر ساخت. برای آگاهی بیشتر به نمایه های زیر مراجعه شود:

1. سؤال 98 (سایت اسلام کوئست: 889)، نمايه: امكان شناخت خدا

2. سؤال 3471 (سایت اسلام کوئست: 3694)، نمایه: پیشرفت علم و شناخت کامل خداوند

3. سؤال 3472 (سایت اسلام کوئست: 3695)، نمایه : راه های تقویت حس خداجویی

4. سؤال 479 (سایت اسلام کوئست: 520)، نمایه: شناخت خدا[1]. ق، 16،” وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريد”.

[2]. علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج 2، ص32، دار الوفاء، بیروت، 1404هـ ق، قَالَ النَّبِيُّ (ص) مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ … .

[3]. بحارالأنوار، ج 3، ص 41.