searchicon

کپی شد

دیدگاه مسلمانان پیرامون دروزیه

در این نوشتار به دیدگاه مسلمانان از شیعه و سنی درباره فرقه دروزیه اشاره می شود:

الف. موضع شیعیان نسبت به دروزیه

آیت الله خامنه‌ای؛ رهبر جمهوری اسلامی ایران، در فتوای خود در مورد دروزی ها فرموده است: اگر دروز به توحید و نبوت خاصه معتقد باشند، حکمشان حکم سایر مسلمانان است و اگر یکی از ضروریات دین را انکار کنند و انکار آنان برآمده از انکار رسالت یا تکذیب پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) باشد، این انکار موجب کفر است.

آیت الله سیستانی؛ مرجع شیعیان نیز در مورد دُرزی‌ها این گونه فتوا داده‌اند: اگر دروز به شهادتین اقرار کنند، مسلمان هستند و اگر اقرار به شهادتین نداشته باشند از مسلمانان نیستند.

ب. موضع اهل سنت نسبت به دُروزیه

ابن تیمیه با صدور فتوایی که در کتاب مجموع الفتاوای او ذکر شده، در مورد دُروزی‌ها گفته است:

دروزی‌ها پیروان نشتکین دروزی هستند که آنان را به الوهیت حاکم دعوت کرد. آنان حاکم را البارئ و العلام می‌نامند و به نامش قسم می‌خورند. آنان قائل به قدیم بودن عالم هستند، معاد را انکار می‌کنند و واجبات و محرمات اسلامی را قبول ندارند. آنان از باطنی‌هایی هستند که کافر‌تر از یهود، نصارا و مشرکان عرب هستند. مذهب آنان ترکیبی از اقوال فلاسفه و زردشتیان است و از روی نفاق، اظهار تشیع می‌کنند.

اما در دوره‌های اخیر و در عین حالی که برخی از عالمان مسلمان به کفر دُروزی‌ها فتوا می‌دادند، الأزهر مصر با صدور فتوایی بر مسلمان بودن دُروزی‌ها تأکید کرد. در سوریه نیز مفتی عام این کشور به مسلمان بودن دروز، علویان و اسماعیلیان فتوا داد.[1]

 

[1]. برگرفته از سایت ترجمان.