searchicon

کپی شد

دریافت سود بانکی

در بانک های جمهوری اسلامی ایران ماهیت سپرده گذاری آن است که مشتری، پول خود را برای سرمایه گذاری به صورت سپرده کوتاه یا بلند مدت، نزد بانک می گذارد و بانک را طبق قراردادی وکیل می کند تا آن را در معاملاتی به کار گیرد. در این صورت عملیات بانکی بدون ربا است و سود حاصل از این معاملات، به سپرده گذار تعلق دارد”، تنها بانک از محل این سود حق وکالت دریافت می کند.[1]

اما در مورد سودهایی که در بانک های سایر کشورها داده می شود، اگر بانك متعلق به مسلمانان باشد، در صورتى كه بر طبق يكى از عقود صحيح شرعى سودی را پرداخت کند، اشكال ندارد و اگر بانك متعلق به كفار باشد، سود گرفتن از كفار اشكال ندارد.


[1]. رساله دانشجویی مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام، ص 269 – احکام بانکی شماره 1؛ اجوبة الاستفتاءات، ص 505، سؤال 1926.