searchicon

کپی شد

جمعیت و پراکندگی بنی اسرائیل

با توجه به این که پیروان دین یهود؛ اعم از قوم بنی اسرائیل و یهودیان موجود در دنیا هستند، آمار ارائه شده در این مقال مختصر، بیان کننده جمعیت تخمینی همه یهودیان دنیا؛ اعم از یهودیان غیر بنی اسرائیلی و یهودیانی که از نظر قومی هم از بنی اسرائیل هستند، می باشد.

آمار یهودیان جهان طبق سرشماری سال 1967 م، سیزده میلیون و هشتصد و سی و هفت هزار و پانصد نفر؛ در سال 1982 م، دوازده میلیون و نهصد و شصت و سه هزار و سیصد نفر و در سال 1992 م، دوازده میلیون و نهصد و سیزده هزار و هشتصد نفر بوده است. آمار غیر رسمی که در سال 2000 گفته شده است، کم‌تر از دوازده میلیون و نهصد هزار نفر؛ یعنی دارای یک سیر نزولی است.

پراکندگی جمعیت یهودیان در جهان تا سال 2002 میلادی؛ در حدود یک میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار و دویست نفر در روسیه، ترکیه و کل اروپا و بالکان، حدود چهار میلیون و سیصد و هفتاد و هشت هزار نفر در فلسطین اشغالی و کل آسیا که از این تعداد، چهار میلیون و دویست هزار نفر در فلسطین اشغالی و حدود صد و پنجاه هزار نفر در کشورهای آسیایی هستند. در کل آمریکا، حدود شش میلیون و سیصد هزار نفر و در استرالیا و نیوزیلند، نود و چهار هزار و ششصد نفر یهودی زندگی می ‎کنند. مجموع این نفرات، دوازده میلیون و نهصد و سیزده هزار است. درصد پراکندگی جمعیت یهود در سراسر جهان به این شکل است که 49% از یهودیان در حال حاضر در آمریکا، 28% در فلسطین و 22% در اروپا و 1% در آسیا و آفریقا زندگی می‎کنند.[1]


[1]. به نقل از سایت اندیشه قم.