searchicon

کپی شد

تکرار در وصیت و ما زاد بر ثلث مال

نظر مقام معظم رهبری در مورد تکرار وصیت موصی، و افزایش مال وصیت شده این گونه است:

اگر شخصی در دو مرحله وصیت به مصرف اموال خود در امور خیریه؛ مانند: مسجد و حمام محل خود داشته و در مرحله دوم مبلغ وصیت او افزایش پیدا کرده باشد، در این مورد بايد به آخرين وصيّت عمل كرد و اگر زايد بر ثلث است بايد ورّاث نسبت به مقدار اضافه بر ثلث اجازه دهند.[1]

 [1]. استفتای کتبی از دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی).