searchicon

کپی شد

تقویت ایمان و اعتقادات

انسان به طور فطری طالب کمال است و پیوسته می کوشد از نقص به سوی کمال حرکت کند و در همۀ جهات به کمال برسد. ایمان یکی از شاخص های کمال انسان و نیز مهم ترین کمالی است که دارای مراتب بوده و سزاوار است هر انسان مؤمنی کوشش کند تا هر روز بر ایمان خود افزوده و آن را تقویت نماید.

برای تقویت ایمان صحیح باید در عرصه های مختلف از جمله در عرصه علمی و عملی کوشید:

1. از جهت علمی:

همۀ فقهاء شیعه فرموده اند تقلید در اصول دین جایز نیست و انسان باید با فکر و تحقیق و دلیل این اصول را بپذیرد و به آنها یقین پیدا کند. بنا براین هر فرد شیعه ای باید باورها و اعتقادات خود را مستدلٌ سازد و مطالعه و تحقیق در مسائل دین به ویژه مسائل اعتقادی را جزء برنامه های روزانه خود قرار داده و روز به روز بر عمق و گسترۀ اطلاعات دینی خود بیفزاید تا بتواند ساحت اعتقادات را از خرافاتی که توسط افراد مغرض و ناآگاه در آنها وارد شده و به اسم دین و مقدسات عرضه می شود پاک ساخته، اسلام ناب محمدی (ص) که همان مذهب حقه شیعه اثنا عشری (دوازده امامی)است را به دیگران نیز عرضه نماید. اگر انسان با دلیل و استدلال، مطلبی را باور کند، در این صورت با کوچک ترین شبهه ای ایمانش سست نخواهد شد؛ لذا سزاوار است همۀ سفارشاتی که اسلام و قرآن به دانش و تفکر کرده اند، در همین راستا مورد ارزیابی قرار می گیرد و هر فرد شیعه ای با مطالعه اعتقادات شیعه از برتری این اعتقادات بر اعتقادات سایر مذاهب مطلع گشته و با درک این برتری ها ایمانش تقویت می شود.[1]

همچنین باید نسبت به شبهاتی که احتمالاً در اذهان ایجاد می شود، کاملا حساس بوده و با تحقیق و مطالعه دقیق، جواب صحیح و قانع کننده ای برای آن تهیه شود چرا که شبهه بسان بیماری واگیر دار است که اگر درست و سریع درمان نشود، ممکن است هم فرد مبتلا را گرفتار کرده و هم به دیگران سرایت و آنان را نیز بیمار سازد. شبهات دینی نیز اگر به طور صحیح و منطقی بر طرف نشود، به تدریج پایه ایمان و ا عتقادات فرد و جامعه را ویران می سازد.

2. از جهت عملی:

تهذیب نفس که در منابع دینی ما از آن به «جهاد اکبر» یاد شده است، مهمترین عامل تکامل و تقویت ایمان است. همچنین انجام صحیح عبادات با مراعات شرایط و آداب آن در باورهای انسان اثر مثبت گذاشته و این باورها را محکم تر می سازد. از دید قرآن و روایات، عمل انسان در تحکیم یا تضعیف باورهای دینی او بسیار مؤثر است. قرآن کریم می فرماید: «پروردگارت را عبادت کن تا یقین به سوی تو بیاید».[2]

از طرف دیگر عمل ناشایست و معصیت به تدریج ایمان انسان را سست کرده و حتی او را به کفر می کشاند. قرآن کریم در این باره می فرماید: «سرانجام کار آنان که به اعمال زشت و کردار بد پرداختند، این شد که کافر شده و آیات خدا را تکذیب و تمسخر کردند».[3]

همچنین تقویت عواطف بر پایه شناخت و معرفت صحیح یکی دیگر از عوامل تقویت باورهای شیعی است.[4] بنا براین ما باید در همه محورهای یاد شده به تقویت ایمان و اخلاق خود بپردازیم.

در پایان به این نکته نیز توجه شود که افراد بی ایمان، هرگز در آرامش نبوده، بلکه تظاهر به آرامش می کنند و گرنه چگونه می توانند جایگاه خود را در نظام هستی و آینده ای که در انتظار آنهاست، نشناسند و با این وجود، در آرامش به سر برند؟

برای تقویت اعتقادات خود به منابع زیر مراجعه شود:

1. آشنایی با قرآن کریم ج1 و 2، شهید مرتضی مطهری.

2. نگاهی به قرآن، سید علی اکبر قرشی.

3. قرآن در آیینه نهج البلاغه، آیة الله مصباح یزدی.

4. تأثیر قرآن در جسم و جان، نعمت الله صالحی حاجی آبادی.

5. قرآن کریم از منظر امام رضا (ع)، آیة الله جوادی آملی.

6. تفسیر نمونه، آیة الله مکارم شیرازی.

علاوه بر مطالعه کتاب های فوق، برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به:

1. نمایه: تقویت اعتقادات شیعی، سؤال 2998 (سایت اسلام کوئست: 3243).

2. نمایه: دلایل پذیرش اسلام؛ شماره 1146 (سایت اسلام کوئست: 1168).

3. نمایه: دلایل حقانیت اسلام؛ شماره 275 (سایت اسلام کوئست: 73).

4. نمایه: راه های تقویت حس خداجوئی؛ شماره 3472 (سایت اسلام کوئست: 3695).