searchicon

کپی شد

بخشیدن هدیه شوهر به دیگران

اگر شوهر مالی را به همسر خود بخشیده باشد، به ملکیت زن در آمده و شرعاً مالک آن خواهد بود.[1] و مکروه است که مرد یا زن هدیه ای که به یک­دیگر می دهند را پس بگیرند،[2] و اگر در موقع بخشیدن هیچ گونه قید و شرطی مانند عدم واگذاری به غیر یا … قرار داده نشده باشد، همسر می تواند آن را ببخشد.

اما از آن­جا که ممکن است این کار موجب ناراحتی و اذیت شوهر شود و یا منجر به اختلاف و درگیری های خانوادگی شود؛ لذا بهتر است هرگونه تصرف در مال هدیه داده شده با نظر و موافقت شوهر صورت پذیرد.

همچنین با توجه به این که هدیه دادن نشانه علاقه شوهر به همسر می باشد، نگهداری آن نشانه اهمیت و ارج نهادن به احساسات همسر است. پس حتی المقدور بهتر است از واگذاری هدایای رسیده از طرف همسر پرهیز شود.[1]. امام الخمينی (ره)، تحرير الوسيله، ج‏2، ص، 56، چاپ اول، مؤسسة دار العلم‏، قم.

[2]. الأصفهاني، السيد أبو الحسن‏،وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخمیني)، ص 525. (کتاب نامه تکمیل شود)