searchicon

کپی شد

امكان و وقوع نسخ

اكثر علماى اسلامى بر این باور هستند كه نسخ امرى است ممكن و در شريعت اسلامى نيز واقع شده است.[1] مرحوم خويى مى‏گويد: معروف بين عقلاى مسلمان و غير مسلمان جواز نسخ به‌معناى رفع حكم از موضوع آن در عالم تشريع و انشاء است.[2]

[1]. ملكى اصفهانى، مجتبى، فرهنگ اصطلاحات اصول، ج ‏2، ص 191.

[2]. خوئى،‏ سيد ابو القاسم، البيان في تفسير القرآن‏، ص 277.