searchicon

کپی شد

استطاعت بدنی

یکی از شرایط وجوب حج تمتع استطاعت بدنی است.

مقصود از استطاعت بدنى اين است كه مريض و بيمار و ناتوان نباشد و بتواند به هر وسيله ممكن به حج برود. و اعمال را انجام دهد و بازگردد. و اگر در خود احساس ناتوانى كرد، يا پزشک او را ناتوان تشخيص داد، در صورتى كه مأيوس از توانايى مجدد باشد، نائب مى‌گيرد.[1][1]. سبحانی، جعفر، مناسك حج و احكام عمره، ص 22.