searchicon

کپی شد

ازدواج موقت با زنی که شوهرش غائب است

برای روشن شدن این مطلب به بیان نظر برخی از مراجع عظام درباره ازدواج موقت با زنی که شوهرش غائب  است می پردازیم.

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

تا زماني كه در عقد شوهرش باشد، هر چند سال غائب باشد، ازدواج با ايشان جايز نيست؛ بله اگر بين زن و شوهر اختلاف وجود دارد و شوهر راضى به طلاق نيست و ادامه اين زندگى موجب عسر و حرج و مضيقه است و زن نمى‏‌تواند اين شرائط را تحمل نمايد، مى‏تواند به يكى از نمايندگان حاكم شرع كه اجازه در اين خصوص را دارد مراجعه كند تا پس از احراز موضوع (با شرايط شرعى و قانونى)، صيغه طلاق را جارى نمايند، و پس از اجراى طلاق و سپرى شدن عدّه، مى‌توان با او ازدواج نمود.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

جايز نيست.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که طلاق نگرفته باشد ازدواج کردن با او جایز نیست.