searchicon

کپی شد

آغاز قیام حسین بن علی شهید فخ

يحيى بن عبد اللَّه، سليمان، ادريس برادرانش از عبد اللَّه بن حسن، ابراهيم بن اسماعيل «طباطبا» عمر بن حسن حسنى، عبد اللَّه بن اسحاق حسنى عبد اللَّه بن جعفر حسينى و گروهى ديگر از سادات علوى و دوستانشان كه جمعا بيست و شش نفر شده بودند به علاوه ده نفر از حجاج كه به خاطر مناسک حج در مدينه به‌سر می‌بردند و گروهى از مردم در خدمت حسين بن على اجتماع كردند.

به هنگام سپيده دم به سوى مسجد رفتند شعارشان در اين قيام همچون شعار سادات علوى «احد، احد» بود.

عبد اللَّه بن حسن معروف به افطس بر گلدسته‏اى كه بالاى سر رسول اكرم «آنجا كه جنازه‏ها را می‌گذارند» بالا رفت مؤذن را كه داشت اذان صبح مى‏گفت وادار كرد كلمه‏ى مقدسه‏ى: «حى على خير العمل» را بر زبان بياورد مؤذن ابتدا پافشارى كرد كه امتناع جويد، اما وقتى چشمش به شمشير برهنه افتاد تسليم شد! عبد العزيز عمرى كه خود را براى نماز صبح آماده مي‌ساخت‏ ناگهان صداى مؤذن را به: حى على خير العمل شنيد، دريافت كه علويين قيام كرده‏اند و محيط محيط خطرناكى شده است. فرياد كشيد: اطعمونى حبتى ماء- درها را ببنديد، به من آب بدهيد.

 «على بن ابراهيم در روايتش مى‏نويسد»: «اولاد عبد العزيز عمرى همچنان در مدينه به «بنى حبتى ما» شهرت دارند».

عبد العزيز عمرى سراسيمه بسمت خانه‏ى عمر بن خطاب دويد و از آنجا راهى به سمت كوچه‏ى معروف به «كوچه‏ى عاصم بن عمر» پيدا كرد و گريخت.

وى در اين حال با قبيح‏ترين حركت و شنيع‏ترين عملى مي‌دويد.

حسين بن على در مسجد اعظم بر جماعت مردم امامت كرد. نماز صبح در آن روز بدين ترتيب ادا شد.

پس از نماز ابو عبد اللَّه حسين بن على حسنى در ميان مردم قيام كرد و گفت: شما كه از ماجراى ميان من و عبد العزيز عمرى آگاه هستيد اينک حسن بن محمد كه حاضرش ساختيم. عبد العزيز كجاست او را حاضر سازيد تا بداند من به عهد و قسم خود وفا كرده‏ام. اگر عمرى حاضر نشود مسلم است گردن من از قيد تعهد آزاد خواهد بود.

در ميان سادات آل ابى طالب دو تن از اين جريان خود را بر كنار داشته بودند.

1- حسن بن جعفر حسنى كه از ابو عبد اللَّه حسين بن على حسنى خواهش كرد كه او را معاف بدارد. حسين بن على هم خواهش او را پذيرفت.

2- امام موسى بن جعفر (صلوات اللَّه عليهما) نيز با ابو عبد اللَّه الحسين در مسجد ديدار كرد و بالاى سرش خم شد و فرمود دوست مي‌دارم. مرا از اين جريان بر كنار دارى.

حسين بن على پس از يک مكث طولانى گفت: اطاعت مى‏كنم.

موسى بن جعفر «در روايت ديگر» به او فرمود: اين قوم ترا تنها خواهند گذاشت؛ زيرا جمعى فاسق و فاجر بيش نيستند كه بدروغ و ريا ايمان از خود نشان می‌دهند. و در نهان نفاق و شرک می‌ورزند.

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ بالاخره به قتل خواهى رسيد. من از خدا در برابر اين مصيبت عظمى اجر جزيل مسئلت می‌دارم. حسین بن على پس از نماز بر منبر بر آمد و ابتدا به حمد و ثناى الهى‏ گشود و سپس فرمود: من پسر رسول اللَّه هستم و در حرم رسول اللَّه بر منبر رسول اللَّه نشسته‏ام و شما را به سنت رسول اللَّه دعوت مى‏كنم.

شما اى مردم مسلمان آثار نبى اكرم را در چوب و سنگ مجوئيد شما حقيقت بين و حقيقت جو باشيد. اگر رسول اكرم را محترم می‌شماريد ذريت او را دريابيد. «راوى اين حديث كه خود در مسجد اعظم حضور داشته مى‏گويد» در اين هنگام من بسيار آهسته. آنچنانكه گوئى در ضمير خود مى‏گذرانم گفتم: اى داد بيداد. اين مرد با خود چه می‌كند و براى خود چه درد سرى به وجود مى‏آورد. ناگهان يک زن از زنان مدينه بر سرم داد زد: خاموش. واى بر تو. نسبت به فرزند رسول اللَّه چنين مى‏گوئى گفتم: خدا رحمتت كناد. من اين سخن را از باب دلسوزى بر زبان رانده‏ام به خدا درباره‏ى او بد نينديشيده‏ام. در اين وقت خالد بربرى كه فرمانده نيروى مسلح مدينه بود با يک ستون مجهز از سربازان خود به مسجد حمله آورد. وى از آن در كه معروف به «باب جبرئيل» است خواست حمله‏ى‏ خود را آغاز كند.

مى‏ديدم كه يحيى بن عبد اللَّه با شمشير برهنه جلويش را گرفت و بی‌دريغ شمشير خود را بر سر خالد فرود آورد.

ضربت اين شمشير سر خالد بربرى را تا سينه شكافت. از مركب خود بر خاک فرو غلطيد. وقتى خالد به قتل رسيد مردم مسجد سربازانش يورش بردند و يكباره همه را پراكنده و پريشان ساختند. در اين سال از طرف موسى هادى خليفه وقت مردى به نام «مبارک تركى» بنام «امير الحاج مأمور بود مراسم حج را اداره كند. مبارک در اين گير و دار بمدينه رسيد.

وقتى كه شنيد ابو عبد اللَّه حسين بن على حسنى در مدينه قيام كرده خودش را كنار كشيد. و محرمانه به ابو عبد اللَّه پيام داد: من نمی‌خواهم با شما در آويزم و از طرفى نمی‌خواهم بى طرف بمانم. خوب است امشب كه ما در بيرون شهر خرگاه زده‏ايم جمعى از سربازان خود را به نام شبيخون بر سر ما بريزى «هر چند عده‏شان ده نفر باشد» همين كافيست: ما خواهيم گريخت و اين مسئله بى درد سر حل خواهد شد.

حسين هم ده نفر از اصحاب خود را به سوى اردوى مبارک تركى فرستاد. اما به آنها خاطرنشان ساخت كه اين شبيخون‏ يک تظاهر سياسى بيش نيست.

مبارک هم بنا به قرارى كه داشت از مدينه عنان پيچيد و راه خود را پيش گرفت و با كمک چند نفر راهنما از جاده‏ى ديگر به مكه رفت.

حسين بن على بدين ترتيب مدينه را تسخير كرد و به قصد مكه عزيمت فرمود: حكومت مدينه را به دينار خزاعى سپرد و خود با سيصد مرد مسلح خيمه بيرون زد.

موكب ابو عبد اللَّه حسين بن على حسنى با اين سيصد نفر از مدينه به موضعى كه «فخ» ناميده می‌شود رسيد.[1]

[1]. اصفهانی، ابو الفرج، فرزندان ابو طالب، مترجم فاضل، جواد، ج ‏2، ص 171 – 175.