searchicon

کپی شد

آثار و اقدامات سلیمان نبی (علیه السّلام)‏

حضرت سلیمان (علیه السلام)، از پیامبران بزرگ الهی و از جمله شخصیت‌هایی است که با شناخت جامع خود از زمانه و درک موقعیت و زمان حساس خویش، اقدامات تاریخی مهمی را صورت داد و خدمات بسیاری به بشریت نمود. اموری؛ از قبیل هدایت مردم به حق، انجام بعضی از معجزات در جهت سوق دادن آحاد مردم به سوی خداوند، برپایی حکومتی بسیار وسیع و گسترده، عادلانه و دور از ظلم و اجحاف در حق رعیت و زیردستان، از زمره اقدامات آن حضرت می‌باشد که باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد.