searchicon

کپی شد

آثار و اقدامات حضرت عباس (علیه السّلام)‏

فرهیختگان الهی در هر زمانی، رسالت خود را برای پاسداری از دین و اعتقادات دینی ایفا می‌کنند. چرا که این پاسداری و حفاظت را وظیفه خود می‌دانند.

انسان‌های شایسته و تأثیرگذار با شناخت جامع خود از زمانه و درک موقعیت و زمان حساس خویش، اقدامات تاریخی مهمی را صورت داده و خدمات بسیاری به جامعه نموده و می‌نمایند. حضرت عباس (علیه السلام) از جمله شخصیت‌های مطرح تاریخ بشر است که دارای اقدامات متعددی بوده که هر کدام از آن‌ها باید در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گیرند.