searchicon

کپی شد

آثار و اقدامات تاریخی بنی عباس

آثار و اقدامات تاریخی خاندان بنی‌عباس را،  می‌توان  در دو بخش مورد بحث قرار داد:

1. آثار و اقدامات تاریخی خاندان بنی‌عباس به صورت کلی، به نحوی که شامل همه خلفا و کارگزاران بنی‌عباس شود.

2. آثار و اقدامات تاریخی خلفا و کارگزاران بنی‌عباس به صورت تفکیک شده و مستقل از یک دیگر.

به‌طور کلی می‌توان گفت: آثار و اقدامات تاریخی بنی‌عباس، شامل امور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و خصوصا عمرانی می‌شود، که هرکدام باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد.