دایره المعارف اسلام پدیا » یهود و پیشه دامداری و کشاورزی
منوی اصلی

کسوت و پیشه بنی اسرائیل

هر یک از جوامع بشری به واسطه نیازهای خود، به کارها و شغل های متعددی اشتغال داشته و دارند. قوم بنی اسرائیل (یهود) نیز مانند سایر ملل و اقوام دیگر جهان، دارای پیشه های متعددی بوده و هستند. در ابتدای کار، بنی اسرائیل که تنها خانواده حضرت یعقوب (اسرائیل) بودند و در کنعان زندگی می […]

ادامه مطلب