searchicon
گفتن حیّ علی خیر العمل

گفتن حیّ علی خیر العمل

واقعه شهادت حسین علی شهید فخ
حسين بن على پس از قیام و تسخیر مدينه و حرکت به سمت مكه، حكومت مدينه را به دينار خزاعى سپرد و خود با سيصد نفر مسلح بيرون شهر خيمه زد. کاروان حسين بن على حسنى پس از حرکت از مدينه به سمت مکه با… اطلاعات بیشتر