دایره المعارف اسلام پدیا » گفتن حیّ علی خیر العمل
منوی اصلی

واقعه شهادت حسین علی شهید فخ

حسین بن على پس از قیام و تسخیر مدینه و حرکت به سمت مکه، حکومت مدینه را به دینار خزاعى سپرد و خود با سیصد نفر مسلح بیرون شهر خیمه زد. کاروان حسین بن على حسنى پس از حرکت از مدینه به سمت مکه با این تعداد به موضعى در مکه که «فخ» نامیده می‌شود […]

ادامه مطلب