searchicon
کیفیت

کیفیت

صدقه
اهمیت و آثار صدقه اخبار و روایات وارده در فضيلت صدقه بسيار است و فواید زیادی برای آن بیان شده است؛ مانند این که صدقه سبب زیادی رزق و روزی، شفای بیماری ها، دوری آتش جهنم، دفع هفتاد بلا و مصیبت در دنیا، طولانی شدن… اطلاعات بیشتر
کیفیت و چگونگی صدقه دادن
خداوند در قرآن دو قسم صدقه دادن را مطرح می کند، يكى صدقه آشكار و ديگرى پنهان، و هر دو را ستوده است؛ براى اين كه هر كدام از آن دو آثار و نتایجی دارند، امّا صدقۀ آشكار كه خود تشويق و دعوت عملى مردم… اطلاعات بیشتر