دایره المعارف اسلام پدیا » کنیه محمد بن عثمان بن سعید
منوی اصلی

اسامی و القاب مشهور محمد بن عثمان بن سعید

محمد بن عثمان بن سعید عمری، کنیه‌اش ابو جعفر،[۱] و القابش عبارت است از: «عَمْری»،[۲] «اسدی»،[۳]  «عسکری»،[۴]  و «سمّان»[۵] (روغن فروش). او در عراق به «خلّانی» معروف است،[۶] و گاهی او را «کوفی»[۷] نیز خوانده‌اند. [۱]. طوسی، محمد بن حسن، رجال الشیخ الطوسی، محقق/ مصحح: قیومى اصفهانى، جواد‌، ص ۴۴۷٫ [۲]. نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی […]

ادامه مطلب