دایره المعارف اسلام پدیا » کلینی و مشایخ او
منوی اصلی

اساتید شیخ کلینی

مرحوم کلینی با توجه به این که خود از مُحَدّثان بزرگ شیعه است، اساتید و مشایخ او نیز از بزرگان بوده و اهمیت بسزایی دارند. به صورت کلی می توان گفت: او بیشتر روایات خود را از علی بن إبراهیم بن هاشم قمّی، و محمد بن یحیى عطار اشعری نقل کرده است. همچنین برخی از […]

ادامه مطلب