دایره المعارف اسلام پدیا » کلمه الله
منوی اصلی

عیسی کلمه الله

در قرآن از حضرت عیسی (ع) به کلمۀ خداوند[۱] یاد می کند و او را گرامی می دارد همان طور که انبیای دیگر را به جهت صبر و مقاومت[۲]، صدّیق بودن[۳]،مخلَص بودن[۴]، توّاب[۵] و بصیر[۶] بودن، مورد ستایش قرار داده است، اما در هیچ یک از آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع)، حضرت عیسی […]

ادامه مطلب