کشور منطقه فخ

‏کشور منطقه فخ
سرزمین و منطقه فخ در کشور حجاز (عربستان سعودی) استان و شهر مکه واقع شده است. اطلاعات بیشتر