searchicon
کشفیه

کشفیه

فرقه شیخیه
چکیده مقاله فرقه شیخیه فرقه شیخیه، اصحاب و پیروان شیخ احمد بن زین‌الدین احسایی هستند. این فرقه به نام‌های کشفیه، رکنیه و پشت سری نیز نامیده می شوند. فرقه شیخیه در نیمه‌ اول قرن سیزدهم و بر اساس آموزه ‌های شیخ احمد احسایی به وجود… اطلاعات بیشتر
تاریخ تحول و تطور تاریخی فرقه شیخیه
فرقه‌ شیخیه (کشفیه – پشت سرى)، بر اساس تعالیم عالم شیعی، شیخ احمد احسائی (١١٦٦ ـ ١٢٤١ق)، در نیمه‌ اول قرن سیزدهم به وجود آمد. آموزه ‌های این فرقه، غیر از آن كه مایه‌ انشعاب داخلی فرقه شد، زمینه‌ساز پیدایش دو فرقه‌ منحرف «بابیت» و… اطلاعات بیشتر
وجه نامگذاری فرقه شیخیه
وجه نامگذاری فرقه شیخیه به این نام؛ به جهت انتساب اصحاب و پیروان این فرقه به شیخ احمد بن زین الدین احسایی است.[1] به این فرقه، «کشفی یا کشفیه» نیز گفته می شود و وجه نامگذاری آن این گونه بیان شده: «… چون خداوند سبحان،… اطلاعات بیشتر
چکیده مقاله فرقه شیخیه
فرقه شیخیه، اصحاب و پیروان شیخ احمد بن زین الدین احسایی هستند. این فرقه به نام های کشفیه، رکنیه و پشت سری نیز نامیده می شوند. فرقه شیخیه در نیمه‌ اول قرن سیزدهم و بر اساس آموزه ‌های شیخ احمد احسایی به وجود آمد. شیخ… اطلاعات بیشتر