searchicon
کشتی عظیم

کشتی عظیم

اتفاقات شاخص واقعه طوفان نوح (علیه السلام)
در جریان طوفان نوح (علیه السلام) اتفاقات متعددی رخ داده که برخی از آنها شاخص تر از بعضی دیگر است. در این گفتار به صورت فهرست وار به برخی از آنها اشاره می شود: 1. ساختن کشتی عظیمی که قادر باشد مجموعه ای بزرگ را… اطلاعات بیشتر