دایره المعارف اسلام پدیا » کریم
منوی اصلی

کرامت

معنای کرامت چیستی کرامت راه رسیدن به مقام کرامت کرامت و روح الاهی کرامت و جایگاه انسان در برابر خدا پاداش انسان‏هاى کریم معنای کرامت کرامت به معناى دورى از پستى و فرومایگى است و روح بزرگوار و منزّه از هر پستى را کریم گویند.[۱] لئیم ضد کریم است.[۲] لئامت و دنائت به یک معنى […]

ادامه مطلب

پاداش انسان‏هاى کریم

امیرالمؤمنین على (ع) می فرماید: خدا شما را به پرهیزکارى سفارش کرد و آن را نهایت خشنودى خود و خواستش از بندگان قرار داده است. پس بترسید از خدایى که در پیشگاه او حاضرید و اختیار شما در دست او است و همه حرکات و حالات شما را زیر نظر دارد. اگر چیزى را پنهان […]

ادامه مطلب

کرامت و روح الاهی

قرآن کریم گوهر اصلى انسان را به عنوان یک موجود شریف و کریم معرفى مى‏کند که اگر انسان کریم شود راه طبیعى خویش را پیموده و گوهر اصیل خود را بازیافته است و چون اطاعت و صعود، مناسب با گوهر اصلى انسان است، بنابراین، عصیان و سقوط بر انسان تحمیل است، اما کرامت چنین نیست؛ […]

ادامه مطلب

چیستی کرامت

بیان شد که کرامت، بزرگوارى و دورى از هر پستى و فرومایگى است. اگر به این فرمودۀ رسول مکرم اسلام (ص) توجه کنیم که دوستى دنیا ریشه هر معصیت و ابتداى هر گناه است.[۱] و اینکه دنیا، دنیا نامیده شد چونکه بى مقدارتر از هر چیزى است[۲] دنائت در برابر کرامت و دنى در مقابل […]

ادامه مطلب

معنای کرامت

کرامت به معناى دورى از پستى و فرومایگى است و روح بزرگوار و منزّه از هر پستى را کریم گویند.[۱] لئیم ضد کریم است.[۲] لئامت و دنائت به یک معنى است و لذا دنائت در برابر کرامت و دنى در مقابل کریم است.[۳] روایات و کرامت: به فرموده رسول مکرم اسلام (ص): خداى بزرگ کریم […]

ادامه مطلب