دایره المعارف اسلام پدیا » کرب
منوی اصلی

مفهوم شناسی کربلا

چکیده مطالب مفهوم شناسی کربلا تعریف لغوی کربلا و پیشینه آن اسامی کربلا تعریف اصطلاحی کربلا مفهوم اصطلاحی کربلا در روایات پیشینه مفهوم اصطلاحی و سیر تاریخی کربلا کتاب نامه مفهوم شناسی کربلا چکیده مطالب مفهوم شناسی کربلا در ریشه لغوی واژه کربلا و نیز در اشتقاق و معنای آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی […]

ادامه مطلب

‏تعریف لغوی کربلا و پیشینه آن

در ریشه لغوی واژه کربلا و نیز در اشتقاق و معنای آن، اختلاف نظر وجود دارد: «یاقوت حموی» بر این باور است  که این کلمه ریشه ای عربی دارد. وی واژه «کربلا» را از «الکَرْبَلَه»؛ به معنای «سستی در گام ها» و برگرفته از «جاء یمشی مُکَرْبِلًا؛ با گام های سست آمد»، دانسته و در […]

ادامه مطلب

مفهوم شناسی کربلا

واژه کربلا ظاهرا از زبان بابلی قدیم به ما رسیده است، اگرچه برخی احتمال می دهند این نام، مرتبط با زبان آرامی باشد. در مورد وجه نام گذاری کربلا چند دیدگاه نقل شده که در این جا به آن پرداخته می شود: ۱٫ کربلا تغییر یافته کلمه «کرب ایلا= پرستشگاه خدا» است؛ زیرا این سرزمین […]

ادامه مطلب