دایره المعارف اسلام پدیا » کربل
منوی اصلی

مفهوم شناسی کربلا

چکیده مطالب مفهوم شناسی کربلا تعریف لغوی کربلا و پیشینه آن اسامی کربلا تعریف اصطلاحی کربلا مفهوم اصطلاحی کربلا در روایات پیشینه مفهوم اصطلاحی و سیر تاریخی کربلا کتاب نامه مفهوم شناسی کربلا چکیده مطالب مفهوم شناسی کربلا در ریشه لغوی واژه کربلا و نیز در اشتقاق و معنای آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی […]

ادامه مطلب

‏تعریف لغوی کربلا و پیشینه آن

در ریشه لغوی واژه کربلا و نیز در اشتقاق و معنای آن، اختلاف نظر وجود دارد: «یاقوت حموی» بر این باور است  که این کلمه ریشه ای عربی دارد. وی واژه «کربلا» را از «الکَرْبَلَه»؛ به معنای «سستی در گام ها» و برگرفته از «جاء یمشی مُکَرْبِلًا؛ با گام های سست آمد»، دانسته و در […]

ادامه مطلب