دایره المعارف اسلام پدیا » کثرت عرضی
منوی اصلی

کثرت طولی و عرضی

در مباحث کلام جدید کثرت دینی را می­توان به دو گونۀ طولی و عرضی تقریر کرد. کثرت طولی عبارت است از: ادیان یا شرایع آسمانی که در طول تاریخ بشر ظهور نموده و به دین یا شریعت اسلام ختم گردیده است. چنین کثرتی نه با حقانیت همگانی ادیان منافات دارد و نه از جنبه عملی […]

ادامه مطلب