دایره المعارف اسلام پدیا » کتمان مذهب و رعایت تقیه
منوی اصلی

تقیه کتمانی (پوششی)

تقیه کتمانی عبارت است از: پنهان داشتن ایمان خویش برای به انجام رساندن فعالیت های پنهانی در جهت پیشبرد هدف های دینی و نام دیگر آن پوششی است؛ یعنی گاه برای رسیدن به هدف، باید نقشه ها و مقدمات را کتمان کرد. مقصود اصلی از این قسم تقیه، حفظ مذهب در برابر قدرت‌های باطل و […]

ادامه مطلب