کتاب مقدس شیطانی

کتاب های فرقه شیطان پرستی
فرقه شیطان پرستی، کتاب ها و تألیفاتی دارد که نوعا بنیان گذاران آن، آنها را نوشته اند که در ادامه توضیح داده می شود: 1. «کتاب قانون»: این کتاب نوشته آلیستر کرولی، چهره شیطان پرستی قرن بیستم میلادی است. کرولی در سفر به مصر که… اطلاعات بیشتر