کاشی

صنايع دستى قم
صنايع دستى ميراث آثار گذشتگان و يادگار نيکان است در قم حدود صد رشته صنايع دستى وجود دارد و بيش از پانزده هزار صنعت گر در اين رشته هاى صنعتى مشغول فعّاليت هستند، مهم­ترين آن ها عبارت است از: فرش ابريشم نفيس و مرغوب از… اطلاعات بیشتر