دایره المعارف اسلام پدیا » کاشی
منوی اصلی

صنایع دستى قم

صنایع دستى میراث آثار گذشتگان و یادگار نیکان است در قم حدود صد رشته صنایع دستى وجود دارد و بیش از پانزده هزار صنعت گر در این رشته هاى صنعتى مشغول فعّالیت هستند، مهم­ترین آن ها عبارت است از: فرش ابریشم نفیس و مرغوب از نظر طرّاحى نقشه، رنگ آمیزى، بافت و اصالت ایرانی آن، […]

ادامه مطلب