کاشف الغطاء و حضرت مسیح

کاشف الغطاء و حضرت مسیح

ویژگی‌های شخصیتی حضرت عیسی (علیه السلام)
از منظر دین اسلام حضرت عیسی مسیح (علیه السلام)، از بندگان مقرب درگاه الهی، یکی از پیامبران اولوالعزم و دارای ویژگی‌های شخصیتی برجسته‌ای است که چنین توصیف و منزلتی از ایشان، حتی در آیین مسیحیت نیز مورد توجه و بیان قرار نگرفته است. علامه فقیه… اطلاعات بیشتر