دایره المعارف اسلام پدیا » کار نیک
منوی اصلی

انجام کار نیک در حضور دیگران و ریا

کارهای خوبی که انسان انجام می دهد، اگر به گونه ای باشد که بودن یا نبودن دیگران در انجام آن کار خوب تأثیر و نقشی نداشته باشد، حتی اگر در حضور دیگران انجام شود، ایرادی نداشته و در مراتب مقدماتی معنویت، ریا محسوب نمی شود؛ هر چند در دل اندکی خوشحالی و سرور پدید آید. […]

ادامه مطلب

قرآن و راه تشخیص کار نیک از بد

در آیه ۱۰۳ و ۱۰۴ سوره کهف، خداوند می فرماید کسانی کوششان در دنیا تباه گشته، حال آن که فکر می کردند کار نیکی انجام می دهند. حال این سؤال به ذهن خطور می کند که چگونه کار نیک از بد را تشخیص دهیم؟ برای دست یابی به نتیجه ای مطلوب در ابتدا این دو […]

ادامه مطلب