دایره المعارف اسلام پدیا » چشم زدن
منوی اصلی

چشم زخم

مفهوم چشم زخم چشم زخم در اسلام چشم زخم از منظر قرآن چشم زخم از منظر روایات راه های مقابله با چشم زخم چشم زخم و دانه اسپند مفهوم چشم زخم چشم زخم[۱] عبارت از آن است که شخصی چیز حَسین و مرغوب را نگاه کند و بطریق حسد در وی نظر اندازد، و بعضی […]

ادامه مطلب

مفهوم چشم زخم

چشم زخم[۱] عبارت از آن است که شخصی چیز حَسین و مرغوب را نگاه کند و بطریق حسد در وی نظر اندازد، و بعضی گویند در چشم زخم حسد ضروری نیست، گاهی نظر دوست هم کار می کند.[۲] چشم زخم از تأثیرات نفسانی است که در خارج، فراوان اتفاق افتاده است و دلیلی بر نفی […]

ادامه مطلب