دایره المعارف اسلام پدیا » پی ریزی حوزه پر برکت نجف اشرف
منوی اصلی

فرازهای زندگی شیخ طوسی

زندگی هر انسانی، سفری آکنده از درس ها، تجربه ها، دشواری ها، دلشکستگی ها، غم ها، خوشی ها، پیروزی ها و شکست ها است. جاده زندگی همیشه هموار نیست، انسان در طول سفر زندگی با چالش ها و دست اندازهای متعددی مواجه می شود. این موانع جرأت، قدرت، ضعف و ایمان را محک می زنند. […]

ادامه مطلب