پیمان شکنى

بنی اسرائیل و ابراز علاقه و گرایش به بت پرستی و پیمان شکنى
ابراز علاقه و گرایش به بت پرستی، به عنوان ویژگی بارز یهود در قرآن بیان شده است: «و بنى اسرائیل را از دریا (سالم) عبور دادیم، (ناگاه) در مسیر خود به جمعیتى رسیدند که اطراف بتهایشان با تواضع و خضوع گرد آمده بودند. (در این… اطلاعات بیشتر