دایره المعارف اسلام پدیا » پیروی از احسن
منوی اصلی

استحسان، منبع فقه اهل سنت

استحسان، به عنوان یکی از ادلّۀ اجتهاد در فقه اهل سنت از نظر ابو حنیفه و مالک و حنبل حجّت است. این جمله از مالک معروف است که، نُه دهم فقه استحسان است.[۱]  تعاریف مختلف و گوناگونی از استحسان شده که به طور اختصار، به آن اشاره می شود: الف. تعریف لغوی: استحسان در لغت […]

ادامه مطلب