دایره المعارف اسلام پدیا » پناه بردن به مسجد و نماز و دعا
منوی اصلی

پناهگاه بودن مسجد

در مورد پناه گاه بودن مسجد در بروز حوادث و گرفتاری ها باید گفت: هر انسانی در گیر و دار مسائل زندگی، طبعا با بعضی از ناراحتی ها و مشکلات مواجه خواهد شد.گاهی این ناراحتی ها به قدری شدید است که به صورت غم و اندوهی جانکاه ظاهر می شود و گلوی انسان را به […]

ادامه مطلب