دایره المعارف اسلام پدیا » پلورالیسم
منوی اصلی

مسایل علم کلام جدید

چکیده مقاله مسایل علم کلام جدید مفاهیم و کلیات علم کلام جدید مسایل علم کلام جدید دین پژوهی تعریف دین گونه شناسی تعاریف دین منشأ دین دیدگاه های خداباورانه نیاز بشر به دین دلایل نیازمندی بشر به دین قلمرو دین زبان دین زبان وحی زبان بشری و اوصاف الهی عرفی شدن دین عقلانی شدن دین […]

ادامه مطلب

پلورالیسم دینی (کثرت گرایی دینی)

«پلورالیسم» (pluralism)؛ به معناى کثرت گرایى است که در حوزه‏هاى مختلف فلسفۀ دین، فلسفۀ اخلاق، حقوق و سیاست و… کاربردهاى مختلفى دارد که حد مشترک همۀ آنها، به رسمیت شناختن کثرت در برابر وحدت یا انحصار گرایى (Exclusivism) است.[۱] اما «پلورالیسم دینى» (Religious Pluralism) بدین معنا است که حقیقت و رستگارى منحصر در دین ویژه‏اى […]

ادامه مطلب

پلورالیسم

مفهوم شناسی پلورالیسم پیشینۀ پلورالیسم اقسام پلورالیسم پلورالیسم معرفتی پلورالیسم دینی کثرت طولی و عرضی پلورالیسم اخلاقی پلورالیسم فرهنگی دلیل پیدایی وزایش پلورالیسم دلیل تمایل غرب به پلورالیسم چرا پلورالیسم به ایران آورده شد ادلۀ پلورالیسم معرفتی قرائت های مختلف از دین تاریخچۀ بحث قرائت های مختلف از دین   نظریۀ قبض و بسط تئوریک […]

ادامه مطلب

منابع جهت مطالعۀ بیشتر

در پایان، ذکر این نکته لازم است که بحث پلورالیسم از مباحثى است که نیازمند بحث مفصل بوده و طالبان باید به کتاب‏هاى مربوط به این مبحث مراجعه کنند. منابع، براى مطالعۀ بیشتر: ۱٫ هادوى تهرانى، مهدى، مبانى کلامى اجتهاد. ۲٫ سروش، عبدالکریم، صراطهاى مستقیم. ۳٫ عبدالرسول، بیات و دیگران، ، فرهنگ واژه‏ها. ۴٫ رحیم […]

ادامه مطلب

مفهوم شناسی پلورالیسم

پلورالیسم (pluralism) به معناى کثرت گرایى است که در حوزه‏هاى مختلف فلسفۀ دین، فلسفۀ اخلاق، حقوق و سیاست و… کاربردهاى مختلفى دارد که حد مشترک همۀ آنها، به رسمیت شناختن کثرت در برابر وحدت، یا انحصار گرایى (Exclusivism) است.[۱] اما پلورالیسم دینى (Religious Pluralism) بدین معنا است که حقیقت و رستگارى منحصر در دین ویژه‏اى […]

ادامه مطلب