دایره المعارف اسلام پدیا » پس انداز
منوی اصلی

خمس

مفهوم شناسی خمس فرق خمس با زکات فرق خمس و مالیات جایگاه و اهمیت خمس فلسفه خمس دلیل وجوب خمس عدم اعتقاد به وجوب پرداخت خمس مجازات فرار از خمس پیشینه پرداخت خمس به فقها، در عصر غیبت احکام خمس خمس و تقلید قرض دادن خمس به سادات فقیر خمس و تورم خمس و ارزش […]

ادامه مطلب

خمس پس انداز مسکن و اختلاف فتاوای مراجع

کسی که مبلغی را به عنوان پس انداز حساب قرض الحسنه مسکن، جهت استفاده از وام آن برای تهیه مسکن، در یکی از بانک ها پس انداز نماید، بالاخص در صورت تورم، طبق نظر مراجع معظم تقلید، به این پول خمس تعلق می گیرد، این در حالی است که بسیاری از مردم به جز با […]

ادامه مطلب