پسندیده

عجله به سوی امور خیر
دین اسلام، دین خوبی و نیکی است، لذا سفارش به تعجیل در انجام کارهای خیر در آن بسیار دیده می شود؛ 3. امیر مؤمنان (ع): تأنّى و درنگ ستوده است در هر چيزى، مگر در کارهای نیک.[1] 4. امام باقر (ع): وقتى در صدد كار… اطلاعات بیشتر
عجله های پسندیده
عجلۀ پسندیده  آن است كه انسان پس از فراهم شدن مقدمات و شرايط لازم در کارهای پسندیده، فرصت را از دست نداده و به انجام كار بپردازد؛ از این رو استفاده از فرصت در کارهای خوب مورد سفارش پیشوایان دین قرار گرفته است. اطلاعات بیشتر