دایره المعارف اسلام پدیا » پاک
منوی اصلی

نجس نبودن سنجاب

حیوانات حرام گوشت دو گروه هستند. ۱٫ حیواناتی که ذاتاً نجس هستند و به هیچ وجه (تا زمانی که جسمشان باقی است و تبدیل به چیز دیگری نشدند) پاک نمی شوند که به آنها نجس العین گفته می شود. در میان حیوانات تنها سگ و خوک خشکی جزو این دسته از حیوانات هستند.[۱] ۲٫ حیواناتی […]

ادامه مطلب

طهارت آب باران

دلیل فقها بر این که آب باران از جمله مطهرات است چند چیز است: ۱٫ خداوند متعال در قرآن می فرماید: أَنزَلْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً طهُوراً، از آسمان آبی پاک کننده به نام باران فرو فرستاده ایم.[۱] ۲٫ علمای شیعه بلکه تمام دانشمندان مسلمان اتفاق نظر دارند که آب باران نیز مثل آب جاری مطهر […]

ادامه مطلب

پاک شدن متنجس با کر

اگر چیزی که به بول نجس شده را زیر آب لوله کشی که متصل به کر است بگیریم و بدون این که آب را قطع و وصل کنیم عین نجاست برطرف شود و آب به همه جایی آن برسد پاک می شود در این باره نظر چند تن از مراجع عظام تقلید را بیان می […]

ادامه مطلب

پاک نمودن چیز نجس

هر گاه چیز پاکی با چیز نجس ملاقات کند و هر دو یا یکی از آن دو طوری رطوبت داشته باشد که به دیگری سرایت کند چیز پاک نجس می شود[۱] و برای تطهیر و پاک نمودن آن بعد از برطرف کردن عین نجاست، اگر نجاست بول نباشد شستن یک مرتبه با آب کر یا […]

ادامه مطلب

حکم وسواس

برخی تصور می کنند همه جا آلوده به نجاست است و جای پاکی وجود ندارد و از طرفی هم می دانند که این حالت از وسوسه های شیطان است، اما اراده ای محکم که بشود با آن مبارزه کرد در آنان وجود ندارد؛ ازاین رو می خواهند بدانند که این چه حکمی دارد و وظیفۀ […]

ادامه مطلب