دایره المعارف اسلام پدیا » ویژگی های تربیتی
منوی اصلی

مسجد نمونه و ویژگی های آن

مسجد، جایگاه نزول برکات و خیرات آسمانى است. تجلى بهشت خدا در زمین و محل همنشینی فرشتگان با اهل آن است. در تاریخ اسلام مساجد همواره مجری و عهده­دار نقش های مهم عبادی، سیاسی و فرهنگی جامعه اسلامی بوده است. در این میان مساجدی که نقش­های خود را خوب ایفا کرده اند، به عنوان مسجد […]

ادامه مطلب