searchicon
ویژگی‌های آیت الله کوهستانی

ویژگی‌های آیت الله کوهستانی

مهمان‌نوازی آیت الله کوهستانی
از جمله ویژگی‌های اخلاقی انسانی مرحوم آیت الله کوهستانی که تقریباً از امتیازات منحصر به فرد ایشان بود، مهمان‌نوازی و سفره باز و بابرکت اطعام وی بوده‌است، تا آن جا که طعام و آش آقاجان کوهستانی در مازندران و حتی نقاط مختلف کشور، از شهرت… اطلاعات بیشتر
آیت الله کوهستانی و استفاده از جنس ایرانی
مرحوم آیت الله کوهستانی نوعاً از لباس کرباس ایرانی استفاده می‌کردند. شهید هاشمی نژاد از استادش مرحوم آیت الله کوهستانی نقل می‌کرد که در عمرم هرگز لباس غیر ایرانی نپوشیدم.[1] آیت الله نوری همدانی در باره این ویژگی مرحوم آیت الله کوهستانی می‌نویسد: «… نوع… اطلاعات بیشتر