ويژگى‌هاى دوره چهارم فقه شیعه

ويژگى‌هاى دوره چهارم فقه شیعه
دوره چهارم فقه شیعه، دارای ویژگی­هایی است که آن را از دوره­های قبل از خود متمایز نموده است. این ویژگی ها عبارتند از: 1. نگارش جديد مسائل فقهى: مرحوم شيخ طوسى، سنّت گذشتگان را در تدوين كتب فقهى كنار گذاشت و با استفاده از قواعد… اطلاعات بیشتر